0
()

بنام خدا

📚 درس ۱ . بخش ۲

📝 اسم ها در زبان انگلیسی با اضافه شدن s یا es جمع (plural) می شوند. البته شکل بی قاعده جمع هم وجود دارد که بعدها توضیح داده خواهد شد.

💡اسم های مفرد (singular):

🔹a chef
🔸an athlete

🔹یک سرآشپز
🔸یک ورزشکار

فعل بودن

💡اسم های جمع (plural):

🔹two chefs
🔸three athletes

🔹دو سرآشپز
🔸سه ورزشکار

فعل بودن

📝 شکل جمع فعل بودن (to be)

💡جملات جمع مثبت (affirmative statements) به صورت کامل و مخفف (contraction):

🔹 We are photographers. = We‘re photographers.
🔸You are scientists. = You‘re an scientists.
🔹They are writers. = They‘re writers.

همچنین ببینید:
فرق much و many در انگلیسی

🔹 ما عکاس هستیم.
🔸شما دانشمند هستید.
🔹آنها نویسنده هستند.

فعل بودن

💡جملات جمع منفی (negative statements) به صورت کامل و مخفف (contraction):

🔹 We are not cooks. = We‘re not cooks. = We aren’t cooks.
🔸 You are not pilots. = You‘re not pilots. = You aren’t pilots.
🔹 They are not artists. = They‘re not artists. = They aren’t artists.

🔹 ما آشپز نیستیم.
🔸شما خلبان نیستید.
🔹آنها هنرمند نیستند.

ضمایر فاعلی
I = من
you = تو
he/she = او مذکر/او مونث
we = ما
you = شما
they = آنها

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
صفت مطلق، برتر و برترین در زبان انگلیسی

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

دستور زبان انگلیسی: اسامی جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: