آموزش های سایت Hi زبان چطوره؟

مشاهده آمار

Loading ... Loading ...
0
()

بنام خدا

📚 درس ۱۱ . بخش ۲

🔸سوالات گذشته ی فعل بودن به دو صورت سوالات بله/خیر و سوالات اطلاعات بکار می روند.
🔹سوالات بله/خیر با تغییر جای فاعل با was/were به سادگی ساخته می شود.
🔸سوالات اطلاعات با قرار دادن کلمات استفهامی مانند where (کجا)، when (چه وقت) و who (چه کسی) در اول جمله و تغییر جای فاعل با was/were ساخته می شوند.
🔹نکته مهمی که باید توجه داشت این است که who به عنوان فاعل جمله سوالی عمل می کند و بعد آن مستقیم فعل به صورت مفرد was می آید.

💡سوالات بله/خیر گذشته ساده فعل بودن

🔸Was he at work yesterday morning? Yes, he was. / No, he wasn’t.
🔹Were they at the park last week? Yes, they were. / No, they weren’t.

آیا او دیروز صبح سر کار بود؟ بله، بود. / نه، نبود.
آیا آنها هفته ی گذشته در پارک بودند؟ بله، بودند. / نه، نبودند.

🔸Where was your brother last year? He was abroad.
🔹When were they at the book store? Last Monday.
🔸Who was in the street last night? Reza was.

برادرت سال گذشته کجا بود؟ او خارج بود.
آنها کی در کتابفروشی بودند؟ دوشنبه قبلی.
چه کسی دیشب در خیابان بود؟ رضا بود.

نکته مهم

طبق جمله بالا زمانی که Who در اول جمله قرار می گیرد، نیازی به فاعل نیست و خودش به عنوان فاعل عمل می کند. در ضمن فعل بعد آن مفرد یعنی was می آید.
همچنین ببینید:
فرق much و many در انگلیسی
مثال یک

🔸Was he at school yesterday?
🔹Yes, he was.

ترجمه آیا او دیروز مدرسه بود؟ بله، بود.

مثال دو

🔸Were they at the swimming pool last night?
🔹No, they weren’t. They were at the ping-pong club.

ترجمه آیا آنها دیشب در استخر شنا بودند؟ نه، نبودند. آنها در باشگاه پینگ پونگ بودند.

مثال سه

🔸Where were they last weekend?
🔹They were at Hafezie.

ترجمه آنها آخر هفته ی گذشته کجا بودند؟ آنها در حافظیه بودند.

مثال چهار

🔸When was she at the library?
🔹She was three days ago.
همچنین ببینید:
ضمایر مبهم anyone، someone و no one در انگلیسی

ترجمه چه وقت او در کتابخانه بود؟ او سه روز پیش بود.

مثال پنج

🔸Who was at the mosque today noon?
🔹Ali was.

ترجمه چه کسی امروز ظهر در مسجد بود؟ علی بود.

مخفف ها

wasn’t = was not
weren’t = were not

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات گذشته ی فعل بودن (was , were)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: