بنام خدا

📚 درس ۱۰ . بخش ۴

🔸هر یک از زمان های حال ساده و استمراری کاربردهای خاص خود را دارند.
🔹از زمان حال ساده معمولا برای بیان عادت به انجام کاری مانند هر روز به مدرسه رفتن استفاده می شود.
🔸برخی افعال مانند have, need, want و like در زمان حال به صورت ساده می آیند و استمراری نمی شوند.
🔹همچنین حقایق شناخته شده هم به صورت حال ساده می آیند. مثلا: یخ سرد است. زمین به دور خوشید می چرخد.
🔸از زمان حال استمراری برای بیان کاری که در لحظه ی صحبت کردن در حال انجام است استفاده می شود.

💡کاربرد زمان حال ساده

🔸He washes his bicycle every monday.
🔹Vahid and his brother need a car.
🔸The Earth orbits around the Sun.

او هر دوشنبه دوچرخه اش را می شوید. (عادت)
وحید و برادرش به یک اتومبیل نیاز دارند. (فعل need)
زمین به دور خورشید می چرخد. (حقیقت علمی)

💡کاربرد زمان حال استمراری

🔸I’m washing my car.
🔹Ali is studying for the exam.

من در حال شستن اتومبیلم هستم.
علی دارد برای امتحان مطالعه می کند.

مثال یک

🔸He has an apple.
🔹I want that flower.
🔸We need those balls.
🔹They like the zoo animals.

ترجمه
او یک سیب دارد.
من آن گل را می خواهم.
ما آن توپ ها را نیاز داریم.
آنها حیوانات باغ وحش را دوست دارند.

نکته ۱

افعال ساکن مثل داشتن، نیاز داشتن، خواستن و دوست داشتن به صورت حال ساده می آیند و استمراری نمی شوند.

I want نه I am wanting

مثال دو

🔸We go to school every day.

ترجمه ما هر روز به مدرسه می رویم. (عادت)

مثال سه

🔸He never eats broccoli for dinner.

ترجمه او هرگز برای شام کلم بروکلی نمی خورد. (عادت)

نکته ۲

برای بیان کاری تکراری و طبق عادت مانند هر سه شنبه باشگاه رفتن یا صبحانه پنیر نخوردن از حال ساده استفاده می شود نه استمراری.
مثال چهار

🔸He’s cooking lunch right now.

ترجمه او هم اکنون در حال پختن ناهار است.

مثال پنج

🔸They’re reading Holy Quran.

ترجمه آنها در حال خواندن قرآن کریم هستند.

نکته ۳

برای بیان کارهایی که در لحظه صحبت در حال انجام است از حال استمراری استفاده می شود نه حال ساده.

They are reading a book now. نه They read book now.

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ فرق زمان حال ساده و استمراری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *