آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

اکنون به درس دوم زبان انگلیسی هفتم می رویم و بخش اول آن یعنی مکالمه را مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدا اهداف درس دوم را کوتاه بررسی می کنیم.

اهداف درس دوم

Function: Asking someone’s name , Introducing others
کارکرد یا هدف: پرسیدن از نام کسی، معرفی کردن دیگران

اهداف درس دوم پرسیدن از نام کسی مانند یک دوست یا همکلاسی با استفاده از کلمه پرسشی Who و معرفی کردن آن ها است.

Sounds & Letters: Ee Bb Pp
صداها و حروف: Ee Bb Pp

بخش صداها و حروف درس دوم با محوریت حروف Bb ، Ee و Pp است که در هجی یا spell کردن کلمات مانند نام خانوادگی با صدای آن ها بیشتر آشنا می شویم.

Key Language
زبان کلیدی

محوریت واژگان و اصطلاحات درس دوم در موضوع افراد مختلف مانند پسر، دختر، دوست و … و بکار بردن عبارات سوال از هویت افراد، معرفی آن ها، ابراز خرسندی از دیدار با آنها و کمک خواستن برای هجی کردن کلمات است.

Vocabulary:
boy, girl, man, woman, friend, classmate

لغات:
پسر، دختر، مرد، زن، دوست، همکلاسی

Expressions:
Who’s that (boy)?
He’s my (friend) ………… .
This is my (friend) …………… .

عبارات و اصطلاحات:
آن (پسر) کیست؟

او (دوست) من ……… است.
این (دوست) من ……… است.

در این عبارات بجای boy می توانیم از girl ، man و … استفاده کنیم. و همچنین بجای friend می توانیم از classmate و … استفاده نماییم.

Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Sorry, what’s your (last) name again?

از دیدنتان خوشوقتم.
من هم از دیدنتان خوشبختم.
ببخشید، دوباره (بگویید) نام (خانوادگی) شما چیست؟

در عبارت سوم از واژه again به معنی دوباره در آخر جمله برای پرسیدن مجدد از نام خانوادگی استفاده کردیم. به دلیل متوجه نشدن یا خوب نشنیدن آن برای مثال.

همچنین ببینید:
آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش اول، مکالمه

Can you help me, please?
I can’t spell ……… .

می توانید لطفا به من کمک کنید؟
من نمی توانم ………. را هجی کنم.

بخش مکالمه

در بخش اول درس دوم زبان انگلیسی هفتم، مکالمه درس را مورد بررسی قرار می دهیم.

Conversation
Listen to the students talking in the school yard.

مکالمه
به دانش آموزانی که در حیاط مدرسه در حال صحبت هستند گوش دهید.

مکالمه بین دو همکلاسی به نام های علی و پرهام است که پرهام یک همکلاسی جدید را به علی معرفی می کند.

Ali: Who is that boy?
Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.
Ali: Let’s talk to him.
Parham: Hi, Erfan. This is Ali.
Ali: Nice to meet you, Erfan.
Erfan: Nice to meet you, too.
Ali: Welcome to our school.
Erfan: Thank you.

علی: آن پسر کیست؟
پرهام: آن عرفان است. او همکلاسی جدید ما است.
علی: بیا با او صحبت کنیم.
پرهام: سلام عرفان. این علی است.
علی: از دیدنت خوشبختم عرفان.
عرفان: من هم از دیدنت خوشوقتم.
علی: به مدرسه ما خوش آمدی.
عرفان: ازت ممنونم.

ابتدا علی با استفاده از کلمه پرسشی Who از یک پسر که کمی دورتر از آن ها ایستاده است می پرسد. برای سوال از هویت یا نام اشخاص می توانیم از کلمه پرسشی who به معنای چه کسی استفاده نماییم.
سپس پرهام آن پسر را معرفی می کند. That’s مخفف That is به معنای «آن است» می باشد که برای معرفی یک شخص می توانیم از آن استفاده نماییم. that ضمیر اشاره برای اشاره به دور است. برای اشاره به نزدیک از ضمیر اشاره ی this استفاده می نماییم.
پرهام در ادامه می گوید عرفان همکلاسی جدید آن هاست.
علی هم در پاسخ می گوید بیا با او صحبت کنیم. از Let’s برای درخواست همکاری از یک یا چند شخص برای انجام کاری استفاده می کنیم. مثال:

همچنین ببینید:
آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش پنجم، گوش دادن و خواندن

Let’s talk to him.
بیا (یا بیایید) با او صحبت کنیم.
Let’s go to school.
بیا (یا بیایید) به مدرسه برویم.

در ادامه پرهام بعد سلام کردن با عرفان، علی را به او معرفی می کند. چون الان همه در کنار هم و نزدیک هم هستند، با ضمیر اشاره به نزدیک this معرفی صورت می گیرد.
علی از دیدار با عرفان ابراز خشنودی می کند و عرفان هم در پاسخ با استفاده از کلمه too به معنای «همچنین» در آخر جمله Nice to meet you ، ابراز خرسندی می کند.
در آخر علی با واژه welcome به معنی «خوش آمدن» ورود عرفان را به مدرسه آن ها خوش آمد می گوید. عرفان هم از علی تشکر می کند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس 2، بخش 1، مکالمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: