ویدئو لغات کاربردی انگلیسی ؛ فعل know

ویدئو لغات کاربردی انگلیسی ؛ فعل know
Your browser does not support HTML video. توضیحات استاد رمضانی در مورد کاربرد فعل know فعل know به معنی داشتن اطلاعات در مورد چیزی یا کسی است، مثلا دانستن جواب یک سوال، یا اطمینان از دانستن چیزی. مثال: Do you
error: