ویدئو لغات کاربردی انگلیسی ؛ فعل afraid

ویدئو لغات کاربردی انگلیسی ؛ فعل afraid
Your browser does not support HTML video. توضیحات استاد رمضانی در مورد کاربرد فعل afraid فعل afraid وقتی بکار می رود که بخواهیم بگوییم کسی از چیزی یا کسی ترسیده است. به این دلیل که ممکن است صدمه یا آزار
error: