آموزش و تست آیین نامه رانندگی؛ خطوط طولی، هاشور، زیگزاگ

آموزش و تست آیین نامه رانندگی؛ خطوط طولی، هاشور، زیگزاگ
در خط کشی خیابان ها و جاده ها، برای هدایت صحیح خودروها در مسیر خود یا اعلام هشدار سبقت ممنوع، از خط کشی های طولی استفاده می شود که بر سه نوع است. در ادامه با این سه نوع خط
error: