آموزش آیین نامه رانندگی؛ سرعت خودرو در بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی

آموزش آیین نامه رانندگی؛ سرعت خودرو در بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی
سرعت مجاز خودروها علاوه بر مناطق شهری و مسکونی، شامل مناطق خارج از شهر و غیر مسکونی هم می شود. برای مثال جاده هایی که دو شهر یا استان را به هم وصل می کنند. این مناطق می تواند شامل

آموزش آیین نامه رانندگی؛ سرعت خودرو در شهرها و مناطق مسکونی

آموزش آیین نامه رانندگی؛ سرعت خودرو در شهرها و مناطق مسکونی
وسایل نقلیه اعم از سبک و سنگین، در خیابان ها و جاده های درون و بیرون شهر مجاز هستند با سرعت تعیین شده توسط راهنمایی و رانندگی تردد نمایند. در شهرها و مناطق مسکونی، معابر شریانی درجه یک مانند آزادراه

آموزش و تست آیین نامه رانندگی؛ خطوط طولی، هاشور، زیگزاگ

آموزش و تست آیین نامه رانندگی؛ خطوط طولی، هاشور، زیگزاگ
در خط کشی خیابان ها و جاده ها، برای هدایت صحیح خودروها در مسیر خود یا اعلام هشدار سبقت ممنوع، از خط کشی های طولی استفاده می شود که بر سه نوع است. در ادامه با این سه نوع خط
error: