۱۸ عبارت پرکابرد فرانسه درک نکردن زبان

۱۸ عبارت پرکابرد فرانسه درک نکردن زبان
https://hizaban.ir/wp-content/uploads/2021/09/less2-ed.mp3 گاهی اوقات ممکن است خوب زبان شخص مقابل را درک نکنیم و درخواست تکرار یا معنی کردن یک واژه را به زبان مقصد داشته باشیم. در ادامه با ۱۸ عبارت پر کابرد زبان فرانسه در مورد درک نکردن زبان

۱۶ عبارت روزمره فرانسه در مورد احوالپرسی

۱۶ عبارت روزمره فرانسه در مورد احوالپرسی
https://hizaban.ir/wp-content/uploads/2021/09/less1-ed.mp3 برای سلام و احوالپرسی در زبان فرانسه میتوانیم از عبارات متداول زیر استفاده کنیم. Bonjour سلام در کل در ساعات مختلف روز می تواند معنای صبح بخیر، روز بخیر و شب بخیر هم داشته باشد. و حتی برای خوش
error: