حروف اضافه ی above ، on و on top of در انگلیسی

حروف اضافه ی above ، on و on top of در انگلیسی
کاربرد حرف اضافه above از حرف اضافه ی مکان above زمانی استفاده می کنیم که دو شیء با هم هیچ برخوردی ندارند. برای مثال بالای تلویزیون روی دیوار یک قاب عکس نصب است. قاب عکس با تلویزیون هیچ برخوردی با

کاربرد either…or، both و neither…nor در انگلیسی

کاربرد either…or، both و neither…nor در انگلیسی
کاربرد both....and از عبارت both....and برای ربط دادن دو فاعل، دو مفعول، دو فعل یا دو گروه قیدی استفاده می شود. همچنین می توانید دو جمله کامل را که در موارد ذکر شده شباهت دارند، با استفاده از این عبارت

کاربرد a little ، a few ، few و little در انگلیسی

کاربرد a little ، a few ، few و little در انگلیسی
در این درس در مورد چهار صفت کمی که برای اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده می شوند توضیح خواهیم داد. کاربرد few و a few در حالت جمع برای اسم های قابل شمارش و برای خطاب قرار دادن

کاربرد something، anything و nothing در انگلیسی

کاربرد something، anything و nothing در انگلیسی
کاربرد something ، anything و nothing در انگلیسی کلماتی همچون anything ،something و nothing در زبان انگلیسی ضمایر نامعین نامیده میشوند. این ضمایر به چیز خاصی اشاره ندارند. ضمایر نامحدود یا نامعین در جایگاه اسم قرار می گیرند. امکان وقوع

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات زمان گذشته ساده

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات زمان گذشته ساده

بنام خدا 📚 درس ۱۱ . بخش ۴ 🔹برای سوالی کردن زمان گذشته ساده از دو نوع سوالی بله/خیر و سوالات اطلاعات استفاده می شود. 🔸سوالات بله/خیر با فعل کمکی did (گذشته do) ساخته می شوند و سپس فاعل و

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ زمان گذشته ساده

دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ زمان گذشته ساده

بنام خدا 📚 درس ۱۱ . بخش ۳ 🔹از زمان گذشته ساده برای بیان رویدادهایی استفاده می شود که در زمان معین گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده است. 🔸همچنین برخی افعال مانند like و want که استمراری نمی

سوال با was و were + ویدئو ؛ گرامر انگلیسی

سوال با was و were + ویدئو ؛ گرامر انگلیسی
بنام خدا 📚 درس ۱۱ . بخش ۲ 🔸سوالات گذشته ی فعل بودن به دو صورت سوالات بله/خیر و سوالات اطلاعات بکار می روند. 🔹سوالات بله/خیر با تغییر جای فاعل با was/were به سادگی ساخته می شود. 🔸سوالات اطلاعات با

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ فرق زمان حال ساده و استمراری

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ فرق زمان حال ساده و استمراری

بنام خدا 📚 درس ۱۰ . بخش ۴ 🔸هر یک از زمان های حال ساده و استمراری کاربردهای خاص خود را دارند. 🔹از زمان حال ساده معمولا برای بیان عادت به انجام کاری مانند هر روز به مدرسه رفتن استفاده

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از تعداد اسم های جمع با How many

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از تعداد اسم های جمع با How many

بنام خدا 📚 درس ۱۰ . بخش ۱ برای سوال از تعداد قابل شمارش چیزی می توان از how many به معنی «چه تعداد» استفاده کرد. همچنین برای پرسیدن سوالات بله/خیر از وجود چیزی از are there any به معنای

دستور انگلیسی: درس ۹؛ اصطلاحات زمان آینده در حال استمراری

دستور انگلیسی: درس ۹؛ اصطلاحات زمان آینده در حال استمراری

بنام خدا 📚 درس ۹ . بخش ۳ از زمان حال استمراری می توان برای بیان کاری که در آینده نزدیک و زمان مشخص اتفاق می افتد استفاده کرد. این جملات معمولا با اصطلاحات زمان مانند فردا، در جمعه و

دستور انگلیسی: درس ۹؛ سوال با زمان حال استمراری

دستور انگلیسی: درس ۹؛ سوال با زمان حال استمراری

بنام خدا 📚 درس ۹ . بخش ۲ زمان حال استمراری به دو صورت سوالات بله/خیر (yes/no questions) و سوالات اطلاعات (information questions) سوالی می شود. برای ساخت سوالات بله/خیر کافیست جای فاعل را با فعل عوض کنیم. You are

دستور زبان انگلیسی: قیدهای تکرار در زمان حال ساده

دستور زبان انگلیسی: قیدهای تکرار در زمان حال ساده

بنام خدا 📚 درس ۷ . بخش ۳ از قیود تکرار در زمان حال ساده برای بیان تکرر یا دفعات انجام یک فعالیت استفاده می شود. پر کاربردترین این قیود always (همیشه) ، usually (معمولا) ، sometimes (گاهی اوقات) و

دستور زبان انگلیسی: سوالات زمان حال ساده با why، what و which

دستور زبان انگلیسی: سوالات زمان حال ساده با why، what و which

بنام خدا 📚 درس ۶ . بخش ۶ برای پرسش از ماهیت، چرایی و انتخاب ها در زمان حال ساده از کلمات استفهامی what و why و which استفاده می کنیم. بعد از این کلمات در جمله ی سوالی از

error: