آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف F

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف F
آموزش این درس در ویدئو بالا آموزش انگلیسی با فاطمه بنام خدا. سلام دوباره به دوستان عزیزم. امیدوارم خوب خوب باشید. 🥰👋 در این درس میخوایم با صدای حرف F در انگلیسی آشنا بشیم. بزن بریم 🚀 صدای مثل:  foot

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف E

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف E
آموزش این درس در ویدئو بالا آموزش انگلیسی با فاطمه بنام خدا. سلام دوستای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. 🥰👋 در این درس میخوایم با صداهای حرف E در انگلیسی آشنا بشیم. آماده اید بچه ها؟ بسیار عالی 👏 صدای

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف D

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف D
آموزش این درس در ویدئو بالا آموزش انگلیسی با فاطمه بنام خدا. سلام دوباره به همه دوستای عزیزم 🥰👋 آماده اید با صدای حرف D در انگلیسی آشنا بشیم؟ بسیار عالی 👏 صدای مثل:  dog سگ مثل:  doll عروسک مثل: 

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف C

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف C
آموزش این درس در ویدئو بالا آموزش انگلیسی با فاطمه بنام خدا. سلام دوباره به دوستان عزیزم. 🥰👋 امیدوارم حالتون خوب باشه. خب در این درس میخوایم با صداهای حرف C در انگلیسی آشنا بشیم. آماده اید دوستان؟ بزن بریم

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف B

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف B
آموزش این درس در ویدئو بالا آموزش انگلیسی با فاطمه بنام خدا. سلام دوباره به دوستان عزیزم. 🥰👋 امیدوارم خوبِ خوب باشید. من فاطمه هستم. خب در این درس میخوایم با صدای حرف B در انگلیسی آشنا بشیم. بزن بریم

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف A

آموزش ویدئویی صداهای الفبای انگلیسی ؛ حرف A
آموزش این درس در ویدئو بالا آموزش انگلیسی با فاطمه سلام دوستای عزیزم. 🥰👋 امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه هستم. در این درس میخوایم با صداهای حرف A در انگلیسی آشنا بشیم. آماده اید بچه ها؟ بسیار عالی 😃👌
error: