بنام خدا

📚 درس ۱۲ . بخش ۱

🔹برای توصیف اشخاص مثلا از لحاظ رنگ مو، چشم و غیره می توان از فعل be یا بودن (is , are) و have یا داشتن استفاده کرد.
🔸جملات توصیفی با فعل بودن به صورت ساده با آوردن فاعل به اول جمله، و بعد فعل بودن و صفت یا صفت های مورد نظر ساخته می شوند: .His eyes are green
🔹جملات توصیفی با فعل have یا داشتن با آوردن فاعل به اول جمله و سپس فعل have/has و صفت یا صفت های مورد نظر و موصوف بعد آن ساخته می شوند: .He has beautiful, green eyes

💡جملات توصیفی با فعل بودن

🔹Ali’s hair is grey.
🔸Her eyes are green.
🔹His cheeks are fat and red.

🔹موی علی خاکستری است.
🔸چشمان او سبز هستند.
🔹گونه های او چاق و سرخ هستند.

💡جملات توصیفی با فعل داشتن

🔹Ali has grey hair.
🔸She has green eyes.
🔹He has fat, red cheeks.

🔹علی موی خاکستری دارد.
🔸او چشمان سبز دارد.
🔹او گونه های چاق سرخ دارد.

نکات مهم

🔹صفت ها در انگلیسی بر خلاف فارسی قبل از موصوف می آیند: چشم سبز = green eye نه eye green
🔸صفت ها هرگز جمع نمی شوند: red hair نه reds hair

مثال یک

🔸His hair is brown.
🔹He has brown hair.

ترجمه موی او قهوه ای است. او موی قهوه ای دارد.

مثال دو

🔸Her hair is red.
🔹She has red hair.

ترجمه موی او قرمز است. او موی قرمز دارد.

مثال سه

🔸His hair is short and dark.
🔹He has short, dark hair.

ترجمه موی او کوتاه و تیره است. او موی کوتاه تیره دارد.

مثال چهار

🔸Her hair is long and brown.
🔹She has long, brown hair.

ترجمه موی او بلند و قهوه ای است. او موی یلند قهوه ای دارد.

2+
دستور زبان انگلیسی: درس ۱۲؛ توصیف اشخاص با فعل be و have

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *