بنام خدا

به مکالمه زیر بین علی و فروشنده فروشگاه گوش دهید و سعی کنید از قیمت محصولات سوال کنید و خرید انجام دهید.

مکالمه
Ali Excuse me! What is the difference between these two kinds of orange juice? I wonder why this one is a lot more expensive.
Clerk It is the juice taken directly from oranges. But, this is made out of frozen concentrate.
Ali I see. I think I’ll buy the first one. And how much does this butter cost?
Clerk This kind of butter costs 2000 Tomans.
Ali It seems cheap. I’ll get this, too. Thanks for the help.
Clerk You’re welcome. You can pay with an ATM Card.
ترجمه

علی ببخشید! فرق بین این دو نوع آب پرتقال چیه؟ از خودم می پرسم چرا این یکی خیلی گران تره.
فروشنده این آب میوه ایه که مستقیم از پرتقال گرفته شده. اما این از عصاره یخ زده درست شده.
علی متوجه شدم. فکر کنم اولی رو می خرم. و این کره چقدر قیمت داره؟
فروشنده این نوع از کره ۲۰۰۰ تومان قیمت داره.
علی ارزان به نظر می رسه. این رو هم می گیرم. برای کمک ممنونم.
فروشنده خواهش میکنم. میتونید با کارت عابر بانک پرداخت کنید.

 

واژگان مهم

difference = تفاوت
kind = نوع
juice = آب میوه
expensive = گران
directly = به طور مستقیم
frozen = منجمد، یخ زده
concentrate = عصاره، کنسانتره
butter = کره
cost = قیمت داشتن
cheap = ارزان
ATM Card = کارت عابر بانک

1+
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۹ ؛ خرید در فروشگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *