بنام خدا

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید در هتل یک اتاق اجاره کنید.

مکالمه
Hamid Do you have any single rooms available? / Is there any vacancy for one person? / Do you have a single room available for me?
Clerk Let me check. Oh, yes. We have a room for you. Thirty-five dollars for the night including tax.
Hamid That sounds nice to me. / That sounds okay. May I see the room, please?
Clerk All right. Here’s your room key. It’s on the third floor. Please take the elevator. When you get off, turn to the right.
Hamid OK. Thanks.
ترجمه

حمید آیا هیچ اتاق های تک نفره ای دارید؟ / آیا هیچ جای خالی برای یک نفر دارید؟ / آیا یک اتاق تک نفره برای من دارید؟
کارمند اجازه دهید بررسی کنم. اوه، بله. یک اتاق برای شما داریم. سی و پنج دلار برای شب که شامل مالیات هم می شود.
حمید برای من خوب به نظر می رسد. / خوب به نظر می رسد. ممکن است اتاق را ببینم لطفا؟
کارمند بسیار خوب. این کلید اتاق شماست. در طبقه سوم است. لطفا از آسانسور استفاده کنید. وقتی پیاده شدید، به سمت راست بروید.
حمید باشه. ممنون.

 

واژگان مهم

single = تک، مجرد
available = موجود، در دسترس
vacancy = جای خالی، اتاق خالی
tax = مالیات
sound = به نظر رسیدن
floor = طبقه
elevator = آسانسور
get off = پیاده شدن

1+
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۶ ؛ اجاره کردن اتاق هتل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *