بنام خدا

Business is business.

ترجمه حساب حساب است، کاکا برادر.

Let’s go Dutch.

ترجمه بیا دنگی دنگی حساب کنیم.

Let’s go halves.

ترجمه هر کی دنگ خودش رو بده.

Let’s chip in.

ترجمه بیا دنگی دنگی حساب کنیم.

Let’s go shares.

ترجمه بیا دنگی دنگی حساب کنیم.

Let’s go half and half.

ترجمه هرکی دنگ/سهم خودش رو بده.

How did you figure?

ترجمه چطور حساب کردی؟

It’s my treat / turn.

ترجمه نوبت منه (که حساب کنم).

It’s on me.

ترجمه اون با من (مثلا هزینه شام).

Put it on my tap.

ترجمه بگذار به حساب من.

We have got a score to settle.

ترجمه حالا با هم حساب و کتاب داریم.

Don’t do it on my expense.

ترجمه به حساب من نزن.

Hold me responsible for that.

ترجمه من مسئولیتش رو قبول می کنم.

0
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۲، حساب حساب است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *