بنام خدا

به مکالمه زیر گوش دهید و سعی کنید به خدمتکار هواپیما درخواست آوردن یک لیوان آب یا یک آبمیوه دهید.

مکالمه
Steward What can I do for you, sir?
Traveler Could I have a glass of water, to take my medicine with?
Steward Sure! Wait a moment, please. I’ll be right back.
Traveler Thank you. I’d appreciate it.
Steward Here you are.
Traveler Oh, thank you. Do you also have orange juice?
Steward Sorry, we have run out of it.
Traveler That’s OK.
ترجمه

خدمتکار چه کاری می توانم برایتان انجام دهم جناب؟
مسافر می توانید یک لیوان آب بیاورید، تا داروهایم را با آن بخورم؟
خدمتکار مطمئنا! یک لحظه صبر کنید لطفا. زود بر می گردم.
مسافر از شما متشکرم. واقعا قدردانی می کنم.
خدمتکار بفرمایید.
مسافر اوه ازتان ممنونم. آیا آب پرتقال هم دارید؟
خدمتکار متأسفم، آن را تمام کرده ایم.
مسافر مشکلی نیست.

 

واژگان مهم

sir = آقا، جناب
medicine = دارو
appreciate = قدردانی کردن
juice = آب میوه
run out of = تمام کردن

1+
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۵ ؛ درخواست سرویس در هواپیما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *