بنام خدا

📚 درس ۱۰ . بخش ۳

برای سوال از مقدار یک اسم غیر قابل شمارش مانند آب، پنیر و … از How much استفاده می شود.
همچنین برای پرسیدن سوالات بله/خیر از Is there any استفاده می شود.

💡سوال از مقدار با How much

🔸How much cheese do you have?
🔹How much cream is there in the bowl?

چقدر پنیر داری؟
چه مقدار خامه داخل کاسه وجود دارد؟

💡سوالات بله/خیر با Is there any

🔸Is there any rice in the plate? Yes, there is.
🔹Is there any orange juice in the bottle? No, there isn’t. / No. There isn’t any.

آیا هیچ برنجی درون بشقاب هست؟ بله، هست.
آیا هیچ آب پرتقالی درون بطری هست؟ نه، نیست. / نه. هیچی نیست.

مثال یک

🔸How much bread do you want?

ترجمه چقدر نان می خواهی؟

مثال دو

🔸How much milk is there in the fridge?

ترجمه چه مقدار شیر داخل یخچال هست؟

مثال سه

🔸Is there any butter on the table?
🔹Yes, there is.

ترجمه آیا هیچ کره ای روی میز است؟
بله، هست.

مثال چهار

🔸Is there any juice in the glass?
🔹No, there isn’t. / No. There isn’t any.

ترجمه آیا هیچ آب میوه ای داخل لیوان هست؟
نه، نیست. / نه. هیچی نیست.

نکته

برای سوال از مقدار همیشه فعل مفرد بکار ببرید.
Is there any… نه Are there any…
5+
دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از مقدار با How much

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *