بنام خدا

📚 درس ۱۰ . بخش ۲

اسم های قابل شمارش به اسم هایی گفته می شود که تعداد آنها را می شود شمرد مثل سیب و کتاب و به دو صورت مفرد و جمع می آیند.
اسم های غیر قابل شمارش به اسم هایی گفته می شود که تعداد آنها را نمی شود شمرد و بر اساس مقدار هستند مثل برنج، آب و پنیر و به همین جهت نه مفرد در نظر گرفته می شوند که a/an بگیرند و نه جمع که s بگیرند.

💡اسامی قابل شمارش

🔸There ‘s an orange in the basket.
🔹I have three pencils.

یک پرتقال در سبد هست.
من سه مداد دارم.

💡اسامی غیر قابل شمارش

🔸I don’t like sugar.
🔹I eat butter for breakfast.

من شکر/قند دوست ندارم.
من برای صبحانه کره می خورم.

مثال یک

🔸I want an apple.

ترجمه من یک سیب می خواهم.

مثال دو

🔸I like bananas.

ترجمه من موزها را دوست دارم.

مثال سه

🔸I eat rice for my dinner.

ترجمه من برای شامم برنج می خورم.

مثال چهار

🔸I like to eat cheese with walnut.

ترجمه من دوست دارم پنیر با گردو بخورم.

نکات

🔸با اسم های غیر قابل شمارش فعل های مفرد بکار ببرید. Rice is good نه Rice are good
🔹با اسم های غیر قابل شمارش a/an مفرد یا s جمع بکار نبرید. I like cheese نه I like a cheese یا I like cheeses.
1+
دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *