بنام خدا

ممکن است هر چند وقت به دوستی زنگ بزنید و جویای حال او شوید و یا برای رفع خستگی و کسلی با او قرار رفتن به بیرون برای نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه بگذارید. مکالمه احتمالی می تواند به این صورت باشد.

مکالمات
– Hello.

ترجمه سلام. (الو)

– Hi Jane, this is Jill. Do you have time to talk?

ترجمه سلام جین، جیل صحبت می کنه. وقت صحبت کردن داری؟

– Hi Jill, sure, I was just watching TV.

ترجمه سلام جیل، البته، داشتم تلویزیون تماشا می کردم.

– What are you watching?

ترجمه داری چی نگاه می کنی؟

– I was just watching a re-run of friends. How about you? What are you doing?

ترجمه داشتم تکرار فیلم دوستانم رو نگاه می کردم. تو چطور؟ تو چیکار می کنی؟

– Nothing much. I really wanted to start studying for the Psychology test coming up, but I can’t seem to motivate myself.

ترجمه کار خاصی نیست. در واقع می خواستم شروع به مطالعه روانشناسی برای امتحان پیش رو کنم، اما به نظر نمی رسه انگیزه ای داشته باشم.

 

🔸در این مکالمه در واقع جیل بخاطر این که کار خاصی برای انجام ندارد کسل و خسته شده اما به طور مستقیم این موضوع را با دوستش جین در میان نگذاشته است. دلیل زنگ زدن هم همین است.
اگر دوست شما صمیمی باشد، مکالمه می تواند به صورت زیر و صادقانه و رک باشد:
– What are you doing?

ترجمه داری چه کاری انجام میدی؟

– I’m doing the laundry.

ترجمه دارم کار رختشویی رو انجام میدم.

– I’m so bored. I have nothing to do.

ترجمه خیلی خسته و کسل هستم. کاری برای انجام دادن ندارم.

– Why don’t you come over and help me with the laundry?

ترجمه چرا نمیای بهم سر بزنی و به من در رختشویی کمک کنی؟

– I’d rather do my own house chores. Hey, you wanna take a break from your house work and have coffee at Starbucks with me?

ترجمه ترجیح میدم کارهای خونگی خودم رو انجام بدم. هی، میخای یه استراحتی وسط کارهای خونت داشته باشی و با من در (کافی شاپ) استارباکس قهوه بخوری؟

– Sure, that sounds great. I’ll meet you there in thirty minutes.

ترجمه البته، عالی به نظر می رسه. نیم ساعت دیگه اونجا می بینمت.

2+
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۳ ؛ وقتی به کسی زنگ می زنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *