بنام خدا

عناصر (Elements) در HTML به طور معمول دارای تگ های (Tag) باز <> و بسته </> می باشند و محتوای آنها در وسط می آیند.

</نام تگ>محتوا اینجا قرار می گیرد…<نام تگ>

<p>یک سطر اینجا قرار می گیرد</p>
نکته!
برخی عناصر که محتوایی را در بر نمی گیرند عناصر تهی یا خالی (empty elements) نامیده می شوند و تگ انتهایی ندارند، مثل تگ <br> که خط جدید را آغاز می کنند.

 

ساختمان عناصر

عناصر هایی می توانند عناصر دیگر را در بر بگیرند. مثل عنصر html که کل عناصر دیگر را در بر می گیرد. یا عنصر head که عنصری مثل title را در بر می گیرد. به ساختار زیر توجه کنید.

 <!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>عنوان صفحه</title></head>
<body>

<h1>این یک سر فصل است</h1>
<p>این یک سطر نوشته است.</p>

</body>
</html>

عنصر body تمام محتوای یک سایت را که در مرورگر قابل مشاهده هستند و تگ های مربوط به آنها مثل سطرها، پیوندها، تصاویر و … را در بر دارد.
 

عناصر تهی (empty elements)

عناصر تهی همانطور که گفته شد محتوایی را در بر نمی گیرند. مثل تگ <br> که تگ بسته ندارد.

تگ های تهی را می توان در همان تگ ابتدایی با یک اسلش (/) بست. مثال:

<p>این یک خط نوشته است.<br/>این خط بعدی نوشته است.</p>
نکته!
در HTML5 نیازی به بستن تگ ابتدایی نیست. اما برای افزایش اعتبار و مثلا قابل خواندن بودن بوسیله ی پارسرهای XML بهتر است تگ ابتدایی را با یک اسلش ببندید.

 

استفاده از حروف کوچک (lowercase letters)

اگرچه تگ های HTML حساس به حروف (case sensitive) نیستند، یعنی p با P فرقی نمی کند، بهتر است از حروف کوچک استفاده شود و W3C (کنسرسیوم شبکه جهانی اینترنت) برای اعتبار بیشتر انواع اسناد مانند XHTML حروف کوچک را تاکید می کند.

در درس بعدی با برخی ویژگی های (Attribute) عناصر آشنا می شوید.

0
آموزش HTML ؛ درس سوم: آشنایی بیشتر با عناصر (Elements)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *