بنام خدا

📚 درس ۶ . بخش ۴

سوالات بله/خیر زمان حال ساده با افزودن فعل do به اول جمله قبل از فاعل به سادگی ساخته می شود. تنها تفاوت در سومین شخص مفرد است که does بکار می رود و همچنین دیگر نیازی نیست به فعل بعد از فاعل s/es اضافه شود.
در پاسخ این نوع سوالات بله یا خیر بیان می شود و پاسخ کوتاه با do یا does (سومین شخص) داده می شود.

⬅️ سوالات بله/خیر زمان حال ساده:

🔹Do you like this beautiful bike? Yes, I do.

🔹آیا این دوچرخه قشنگ را دوست داری؟ بله، دارم.

سوالات بله/خیر زمان حال ساده

🔸Does he want those colorful toys? No, he doesn’t.

🔸آیا او آن اسباب بازی های رنگارنگ را می خواهد؟ نه، نمی خواهد.

سوالات بله/خیر زمان حال ساده

🔹Do they have a car? No, they don’t.

🔹آیا آنها یک ماشین دارند؟ نه، ندارند.

سوالات بله/خیر زمان حال ساده

🔸Does Navid need a job? Yes, he does.

🔸آیا نوید یک شغل نیاز دارد؟ بله، دارد.

سوالات بله/خیر زمان حال ساده

 

نکات
do not => don’t
does not => doesn’t
Do
I/You/We/they/Saeed and Ali want/like/need?
Does he/she/it/Bahram want/like/need?
0
دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر زمان حال ساده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *