0
()
درس ۱۶ / اظهار نظر

I want to express my idea.
ترجمه من می خواهم ایده ی خودم را بیان کنم.

 

I want to present my point.
ترجمه من می خواهم نقطه نظر خود را متذکر شوم.

 

I want to voice my opinion.
ترجمه من می خواهم عقیده خود را ابراز کنم.

 

I have a say-so on this matter.
ترجمه من هم حقی در این موضوع دارم.

 

A good point to be brought up.
ترجمه نکته خوبی را مطرح کردی.

 

Can you voice your views on that?
ترجمه ممکن است نظر خود را در این باره بیان کنید؟

 

Are you interested to come in on the issue?
ترجمه موافق هستید برویم سر اصل مطلب؟

 

What a nice way of putting it!
ترجمه چقدر قشنگ آن مطلب را ادا کردید!

 

Sorry for cutting you off.
ترجمه ببخشید که حرف شما را قطع می کنم.

 

Sorry to interrupt you.
ترجمه ببخشید که حرف شما را قطع می کنم.

 

I think you are off the subject.
ترجمه فکر می کنم شما از موضوع کمی پرت شده اید.

 

I lost the thread of my thought.
ترجمه رشته کلام از دستم خارج شده است.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۱، پول

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: