0
()

بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)
prep. = preposition (حرف اضافه)

۱ volunteer /ˌ vɑː lənˈ tɪr/ n.
هر کسی که به طور اختیاری و داوطلبانه کاری انجام می دهد یا مسئولیتی به عهده می گیرد؛ داوطلب

Mr. Alavi has smart students that most of the times are volunteer to answer the questions.

ترجمه آقای علوی دانش آموزان زرنگی دارد که بیشتر وقت ها برای پاسخ دادن به سوالات داوطلب هستند.

۲ prejudice /ˈ predʒʊdɪs/ n.
تنفر و عدم اعتماد غیر معقول نسبت به کسی که در چیزهایی با ما متفاوت است مثل نژاد، جنسیت، دین و غیره؛ تبعیض؛ غرض ورزی؛ تعصب

Most of the people long for a world without prejudice and inequalities.

ترجمه اکثر مردم آرزوی دنیایی بدون تبعیض و نابرابری ها را دارند.

۳ shrill /ʃrɪl/ adj.
صدایی که خیلی بلند و نامطلوب است؛ گوشخراش؛ صدای خیلی زیر

Crickets are so tiny but make very shrill noises.

ترجمه جیرجیرک ها خیلی ریز هستند اما سر و صدای گوشخراشی دارند.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۴- واژگان ۱-۶)
۴ jolly /ˈ dʒɑː li/ adj.
هر چیزی که خیلی شاد و لذت بخش است؛ سر کیف؛ خوشحال؛ مفرح

All the children had a jolly time together on the hill.

ترجمه تمام بچه ها اوقات مفرحی با هم روی تپه داشتند.

۵ witty /ˈ wɪti/ adj.
استفاده کننده زیرکانه و جذاب از کلمات؛ بذله گو؛ لطیفه دار؛ کنایه دار

The witty lawyer is trying to influence the judge and exonerate his client.

ترجمه وکیل بذله گو در حال تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن قاضی و تبرئه ی موکل خود است.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۱-۶)
۶ hinder /ˈ hɪndər/ v.
چیزی را برای توسعه و موفقیت سخت تر کردن؛ عقب انداختن؛ بازداشتن

Deep mud hinders the movement of the little student that is on his way to school.

ترجمه گل و لای عمیق حرکت دانش آموز کوچک را که در راهش به مدرسه است سخت می کند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: