0
()
بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۵

توضیحات استاد

۱. Point to the jobs. Say the words.
۱. به شغل ها اشاره کنید. کلمات رو بگید.
۲. Listen and read.
۲. گوش بدید و بخونید.

My name’s Milly. I’m seven. This is my family.
This is my dad. He’s a firefighter.
This is my mom. She’s a nurse.

اسم من میلی هستش. هفت سالمه. این خانواده منه.
این پدر منه. اون یک آتشنشانه.
این مادرمه. اون یک پرستاره.

This is my grandpa. He’s a doctor.
This is me with my brother. His name’s Joe.
We’re a happy family.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۶

این پدربزرگمه. اون یک پزشکه.
این منم با برادرم. اسمش جو هستش.
ما یک خانواده ی شادیم.

۳. Read again. Write Yes or No.
۳. دوباره بخونید. بله یا خیر بنویسید.

۱. Is Dad a pilot?  No
۲. Is Mom a nurse? ____
۳. Is Milly seven? ____
۴. Is Grandpa a farmer? ____

۱. آیا پدر یک خلبانه؟ نه
۲. آیا مادر یه پرستاره؟ ____
۳. آیا میلی هفت سالست؟ ____
۴. آیا پدربزرگ یک کشاورزه؟ ____

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۵

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: