بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۳

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بده، اشاره و تکرار کن.

doctor , police officer , farmer , mailman , zookeeper

پزشک ، افسر پلیس ، کشاورز ، پستچی ، خدمتکار باغ وحش

۲. Listen and sing.
۲. گوش بده و سرود بخون.
۳. Sing and do.
۳. بخون و انجام بده.

Let’s sing!
Two kind doctors
بیا سرود بخونیم!
دو پزشک مهربان

Two kind doctors meet in a lane.
Hello, hello. What’s your name?

How are you? How are you? How are you, again?

Two kind police officers …
Two kind farmers …
Two kind teachers …
Two kind students …

دو پزشک مهربان توی راه ملاقات می کنن.
سلام، سلام. اسمتون چیه؟
حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ دوباره حالتون چطوره؟

دو افسر پلیس مهربان …
دو کشاورز مهربان …
دو معلم مهربان …
دو دانش آموزش مهربان …

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۴
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *