0
()
بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۲

توضیحات استاد

۱. Listen to the story again and repeat. Act.
۱. به داستان دوباره گوش بده و تکرار کن. نقش بازی کن. (به لینک درس قبلی (اول) در پایین مراجعه کنید)

۲. Look and say.
۲. نگاه کنین و بگین.

Let’s learn!
بیاین یاد بگیریم!

She’s a cook.
He’s a student.
Is she a teacher? No, she isn’t.
Is he a teacher? Yes, he is.

she‘s = she is
he‘s = he is

او یک آشپزه.
او یک دانش آموزه.
آیا او (مونث، زن) یک معلمه؟ نه، نیست.
آیا او (مذکر، مرد) یک معلمه؟ بله، هست.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۳
۳. Write.
۳. بنویس.
He’s , She’s
او هست (مذکر) ، او هست (مونث)

۱. He’s a teacher.
۲. _____ a pilot.
۳. _____ a student.
۴. _____ a firefighter.

۴. Say and answer.

۴. بگین و جواب بدین. (اول شغل رو و سپس شماره تصویر مربوطه رو بگین)

«She’s a student.» «Number 2.»
———————-. ————.
———————-. ————.
———————-. ————.
———————-. ————.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۲

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: