تو درس زبانم مشکل دارم ):

و نیاز دارم دوباره استاد درس رو برام توضیح بده، ولی...

نگران نباش! استاد همراهته

اما چطوری؟

فقط کافیه درس مورد نظر از کتاب تدریسی زبان مثل تاپ ناچ، فمیلی اند فرندز و … رو که نیاز داری استاد به صورت ویدئو توضیح بده برای ما بفرستی تا در سریع ترین زمان ممکن آماده بشه.

چطوری تماس بگیرم؟

کافیه کتاب و درس مورد نظر رو به هر یک از اطلاعات تماس زیر بفرستی

ایمیل

email

تلگرام

@babainfo