چطور با سبک جذاب و تصویر محور Hi زبان ، ۰ تا ۱۰۰ گرامر انگلیسی رو خیلی زود فول شدم؟

با تصاویر جذاب راحت تونستم مفاهیم رو در ذهنم تثبیت کنم و ساعت ها با حوصله گرامر یاد بگیرم. تقریبا تمام جملات و مثال ها با تصاویر بودن و این واقعا برای یادگیری آسون گرامر دشوار زبان انگلیسی عالی بود 🙂

ساعت ها به توضیحات دقیق و مثال های زیاد استاد رمضانی در ویدئوها گوش دادم و خودم تمرین کردم. راحت تونستم با چیزهایی که یاد گرفته بودم جملاتی از خودم مثال بیارم.

هر مشکل یا سوالی داشتم، شنبه تا پنجشنبه با استاد رمضانی در تلگرام و واتساپ در تماس بودم و ایشون با حوصله به سوالات پاسخ می دادن و پیشرفت در یادگیریم رو محک میزدن.

واتساپ پشتیبانی

09930806119

اینستاگرام

@hizabantut

تلگرام پشتیبانی

@babainfo

فهرست آموزشی دوره و نمونه درس ها

درس ۱ / ضمایر فاعلی
 • تعریف ضمیر
 • صرف ضمایر فاعلی
 • تطابق اسم با ضمیر

 

درس ۲ / فعل بودن

 

درس ۳ / سوالی فعل بودن

 

درس ۴ / تمرین فعل بودن

 

درس ۵ / انواع اسم ها

 

درس ۶ / اسم های جمع
 • اسم جمع با فعل مفرد
 • اسم جمع با فعل جمع

 

درس ۷ / اصول جمع بستن اسم
 • روش متداول جمع بستن
 • تلفظ s یا es جمع

 

درس ۸ / نکات جمع بستن اسم
 • تغییر حروف آخر در جمع بستن

 

درس ۹ / ادامه نکات جمع بستن اسم
 • تغییر حروف آخر در جمع بستن
 • جمع بی قاعده
 • جمع با حرف تعریف the
درس ۱۰ / زمان حال ساده
 • ساختار زمان حال ساده
 • تلفظ s / es سومین شخص مفرد
 • شکل بی قاعده سومین شخص مفرد
درس ۱۱ / منفی و سوالی حال ساده
 • صرف فعل کمکی do
 • شکل منفی حال ساده
 • شکل سوالی بله/خیر حال ساده
درس ۱۲ / کاربرد زمان حال ساده
 • بیان عادت
 • بیان حقیقت کلی و علمی
درس ۱۳ / ادامه کاربرد حال زمان ساده
 • عناوین خبری
 • قید های تکرار
 • قیدهای دفعات تکرار
 • آینده نزدیک
درس ۱۴ / اعداد اصلی
درس ۱۵ / اعداد ترتیبی
درس ۱۶ / بیان ساعت
درس ۱۷ / سوال اطلاعات حال ساده با where و what
درس ۱۸ / سوال اطلاعات حال ساده با how ، who و when
درس ۱۹ / قیدهای دفعات تکرار
درس ۲۰ / صفات و ضمایر ملکی، مالکیت اسم
درس ۲۱ / اضافه ی ملکی
درس ۲۲ / ضمایر مفعولی
درس ۲۳ / ضمایر اشاره
درس ۲۴ / زمان حال استمراری
درس ۲۵ / شکل منفی و سوالی حال استمراری
درس ۲۶ / سوالات اطلاعات حال استمراری با what و who
درس ۲۷ / سوالات اطلاعات حال استمراری با why و when
درس ۲۸ / سوالات اطلاعات حال استمراری با where و how
درس ۲۹ / فعل خودکار
درس ۳۰ / فعل امر
درس ۳۱ / حروف تعریف a/an و the
 • حروف تعریف نامعین an / a
 • حرف تعریف معین the
 • فرق a / an با one
درس ۳۲ / کاربرد there is و there are
 • کاربرد there is
 • کاربرد there are
 • کاربرد no ، any و some
 • فرق no و none
درس ۳۳ / زمان گذشته ی ساده
 • شکل مثبت و منفی گذشته ی ساده فعل بودن
 • شکل مثبت و منفی گذشته ی ساده سایر فعل ها
درس ۳۴ / شکل سوالی گذشته ساده
درس ۳۵ / کاربرد somewhere ، anywhere و nowhere
درس ۳۶ / زمان آینده ساده
 • کاربرد آینده ساده با will
 • کاربرد be going to در آینده
درس ۳۷ / سوالی و منفی آینده ساده
درس ۳۸ / سوالات اطلاعات آینده ساده
درس ۳۹ / کاربرد something، anything و nothing
 • کاربرد something، anything و nothing
 • کاربرد somebody و someone
 • کاربرد nobody و noone
 • کاربرد anybody و anyone
درس ۴۰ / کاربرد how many و how much
 • کاربرد how many
 • کاربرد how much
 • فرق many و much
درس ۴۱ / کاربرد little ، a little و few ، a few
درس ۴۲ / زمان گذشته استمراری
 • ساختار گذشته ی استمراری
 • شکل منفی گذشته ی استمراری
درس ۴۳ / سوالی زمان گذشته ی استمراری
درس ۴۴ / کاربرد everyone ، everybody و everything
درس ۴۵ / کاربرد other و another
 • کاربرد others ، another ، other و the others
 • کاربرد each other و one another
درس ۴۶ / کاربرد neither ، either و both
 • کاربرد neither ، either و both
 • کاربرد neither ….. nor و either ….. or
درس ۴۷ / زمان حال کامل
 • شکل مثبت حال کامل
 • شکل منفی حال کامل
درس ۴۸ / سوالی حال کامل
درس ۴۹ / فرق زمان حال کامل و گذشته ساده
درس ۵۰ / کاربرد صفات برتر و برترین

نماد اعتماد پرداخت زرین پال

نظرسنجی

سبک آموزش ویدئویی دوره گرامر انگلیسی رو چطور ارزیابی می کنی؟

مشاهده آمار

Loading ... Loading ...
error: