4.5
(2)

بنام خدا

📚 درس ۵ . بخش ۲

برای بیان ساعت یا تاریخ یک رویداد از حروف اضافه استفاده می شود. برای گفتن ساعت دقیق یا وقت خاص روز از حرف اضافه ی at ؛ برای بیان روز هفته یا تاریخ دقیق یک ماه از on و جهت بیان ماه وقوع یک رویداد به تنهایی از حرف اضافه ی in استفاده می شود.

⬅️ بیان ساعت یا وقت روز با at:

🔹What time is the meeting?
🔸It’s at 7:30.

🔹What time’s the prayer?
🔸At noon.

🔹جلسه چه ساعتی است؟
🔸هفت و نیم است.

همچنین ببینید:
کاربرد no و any در انگلیسی

🔹نماز چه ساعتی است؟
🔸ظهر است.

بیان زمان و تاریخ رویدادها با حروف اضافه
بیان زمان و تاریخ رویدادها با حروف اضافه

⬅️ بیان روز هفته و تاریخ دقیق ماه با on:

🔹When’s the running match?
🔸It’s on Wednesday.

🔹When’s the flight?
🔸It’s on Aban 7th (seventh).
🔸It’s on the 7th.

🔹مسابقه دو چه زمانی است؟
🔸در چهارشنبه است.

🔹پرواز کی است؟
🔸در هفتم آبان است.
🔸در هفتم است.

بیان زمان و تاریخ رویدادها با حروف اضافهبیان زمان و تاریخ رویدادها با حروف اضافه

⬅️ بیان ماه دقیق یک رویداد با in:

🔹When is the theater?
🔸It’s in March.

🔹تئاتر کی است؟
🔸در (ماه) مارس است.

بیان زمان و تاریخ رویدادها با حروف اضافه

نکته!
in the morning = در صبح
in the afternoon = در بعد از ظهر
in the evening = در عصر (غروب)
اما! at night = در شب

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
حروف اضافه ی above ، on و on top of در انگلیسی

میانگین امتیاز 4.5 / 5. تعداد امتیاز: 2

دستور زبان انگلیسی: حروف اضافه in ، on ، at برای زمان و تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: