0%
4

تست گرامر انگلیسی 1

1 / 5

1. Hello, what ............. your name?

2 / 5

2. ............ first name is Vahid. And my ............ is Alavi.

3 / 5

3. My name is Zahra. ............. Zahra Omidi.

4 / 5

4. ............... last name is Vahedi. ............ Navid Vahedi.

5 / 5

5. A: Where .......... Peter from? B: ........... from Germany.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 75%

0%

تست گرامر انگلیسی ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *