بنام خدا
فصل مقدمه، !Welcome to Top Notch / درس ۳
Goal: Say goodbye

۱. CONVERSATION MODEL Read and listen.
۱. الگوی مکالمه. بخوانید و گوش دهید.

A: Good-bye, Charlotte.
B: Good-bye, Emily.
A: See you tomorrow.
B: OK. See you!

الف: خدانگهدار، چارلوت.
ب: خداحافظ، امیلی.
الف: فردا می بینمت.
ب: باشه. می بینمت!

۲. RHYTHM AND INTONATION Listen again and repeat. Then practice the Conversation Model with a partner.
۲. ریتم و آهنگ (جملات). دوباره گوش دهید و تکرار کنید. سپس الگوی مکالمه را با یک دوست تمرین کنید.

NOW YOU CAN Say good-bye

اکنون می توانید خداحافظی کنید

PAIR WORK Now say good-bye to your classmates.
کار دونفره. حالا با همکلاسی های خود خداحافظی کنید.

Ways to say good-bye
روش های خداحافظی کردن

Good-bye.
Bye.
See you later.
Take care.

خداحافظ.
خدانگهدار.
بعداً میبینمت.
مواظب خودت باش.

تاپ ناچ فاندامنتال A، مقدمه / درس ۳
همچنین بخوانید:  تاپ ناچ فاندامنتال A، فصل ۱ / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *