بنام خدا
فصل مقدمه، !Welcome to Top Notch / درس ۱
Goal: Introduce yourself

۱. CONVERSATION MODEL Read and listen.
۱. الگوی مکالمه. بخوانید و گوش دهید.

A: Hi. I’m Martin.
B: Hi, Martin. I’m Ben.

الف: سلام. من مارتین هستم.
ب: سلام، مارتین. من بن هستم.

A: Nice to meet you, Ben.
B: Nice to meet you, too.

الف: از دیدنت خوشوقتم، بن.
ب: من هم از دیدنت خوشوقتم.

۲. RHYTHM AND INTONATION Listen again and repeat. Then practice the Conversation Model with a partner.
۲. ریتم و آهنگ (جملات). دوباره گوش دهید و تکرار کنید. سپس الگوی مکالمه را با یک دوست تمرین کنید.

NOW YOU CAN Introduce yourself

اکنون می توانید خودتان را معرفی کنید.

PAIR WORK Now introduce yourself to your classmates.
کار دونفره. حالا خودتان را به همکلاسی های خود معرفی کنید.

Greetings
سلام و احوالپرسی

Hi.
Hello.
I’m (Lisa).

سلام.
سلام. (رسمی)
من (لیزا) هستم. (نکته: بجای لیزا می تونید اسم مورد نظر خودتون رو بیارید)

Responses
پاسخ ها

Nice to meet you.
Glad to meet you.
It’s a pleasure to meet you.

از دیدنت خوشوقتم.
از دیدنت خوشحالم.
ملاقات شما مایه ی سرور است.

تاپ ناچ فاندامنتال A، مقدمه / درس ۱
همچنین بخوانید:  تاپ ناچ فاندامنتال A، مقدمه / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *