0
()

تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری حاوی توصیه عمومی و در رنگهای سفید، سبز، قهوه ای، زرد، آبی و به شکل مثلث، دایره، مستطیل، مربع و … می باشند.

تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری به دو دسته تقسیم می شوند:

الف. آگاهی دهنده دستوری: تبعیت از این تابلوها الزامی و در صورت عدم توجه رانندگان مرتکب خلاف و نقض قانون می گردند.
به طور مثال تابلوهای خیابان یک طرفه، جهت نما، تعیین مسیر و حداقل سرعت از این دسته اند.

ب. آگاهی دهنده غیر دستوری: این تابلوها رانندگان را برای دسترسی به مسیر مورد نیاز و سایر نیازهای ترافیکی راهنمایی می نمایند.
پایان آزاد راه، پایان منطقه مسکونی، ورود به شهر و …

در ادامه با تابلوهای اخباری همراه با تصویر با Hi زبان همراه باشید.

تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
آزادراه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان آزادراه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ابتدای منطقه مسکونی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ورود به شهر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان منطقه مسکونی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان شهر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ابتدای منطقه مسکونی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ابتدای شهر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
منطقه محدودیت سرعت
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان منطقه مسکونی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان شهر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان منطقه محدودیت سرعت
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان محدوده توقف ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان تونل
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
تونل
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
محدوده پارک آزاد
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان محدوده پارک آزاد
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
گذرگاه پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
گذرگاه پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
گذرگاه پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
گذرگاه پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پارکینگ
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پارک سوار
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پارک سوار
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پارک سوار
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ایستگاه اتوبوس
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ایستگاه قطار شهری
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
بیمارستان
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پست امدادی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پست امدادی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
تعمیرگاه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
تلفن عمومی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
جایگاه سوخت
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
هتل
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
غذاخوری
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
چایخانه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
تفرجگاه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
شروع محل پیاده روی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
استراحتگاه (چادر)
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
استراحتگاه (کاروان)
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
استراحتگاه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
مهمانسرا
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
دستشویی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
افزایش خطوط عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
کاهش خطوط عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
بسته بودن یکی از خطوط عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
افزایش خطوط عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
بن بست
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
سرعت توصیه شده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خط عبور برای گریز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
سمت راست بن بست
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خروجی از آزادراه 300 متر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خروجی از آزادراه 200 متر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خروجی از آزادراه 100 متر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
زیرگذر یا روگذر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
زیرگذر یا روگذر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
زیرگذر یا روگذر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
زیرگذر یا روگذر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پارکینگ مخصوص افراد معلول
همچنین ببینید:
خطوط طولی، هاشور، زیگزاگ؛ تست و آموزش آیین نامه رانندگی

چند تست مهم از سوالات کاردکس آزمون اصلی آیین نامه

1- کدام یک از موارد ذیل برای ایمن کردن صحنه تصادف صحیح نمی باشد؟

1) قبل از هر اقدامی مطمئن شوید خطری شما را تهدید نمی کند.
2) به هیچ وجه خود را در خطر جدی قرار ندهید.
3) خودروی خود را در فاصله ای مناسب از صحنه حادثه پارک نمایید.
4) برای نجات مصدومین باید ریسک نمود و با شتاب به کمک آنها شتافت.

پاسخ: گزینه چهار

2- این تابلو بیانگر چیست؟

تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری

1) پایان جداکننده
2) شروع جداکننده
3) جریان همگرا
4) برآمدگی

همچنین ببینید:
تفاوت دسته دنده معمولی و اتومات؛ تست و آموزش آیین نامه رانندگی

پاسخ: گزینه سه

3- این تابلو بیانگر چیست؟

تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

1) تعمیرگاه
2) هتل
3) بیمارستان
4) بوق زدن ممنوع

پاسخ: گزینه سه

4- براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، منظور از ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه کدام است؟

1) ایستادن
2) ایست وسیله نقلیه برای هر مدت زمانی
3) ایستادن ممنوع
4) ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه

پاسخ: تابلوی یک

5- در آزادراه های برون شهری و مناطق غیرمسکونی، حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

1) 60 کیلومتر بر ساعت
2) 50 کیلومتر بر ساعت
3) 70 کیلومتر بر ساعت
4) 65 کیلومتر بر ساعت

پاسخ: گزینه سه

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری؛ تست و آموزش آیین نامه رانندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: