a

به «های زبان» خوش آمدید! با کلی دوره های آموزشی بزودی در خدمت شما هستیم!

دستور انگلیسی: فعل have

Have بنام خدا. درس ۴ . بخش ۳

فعل have

📝 از فعل have به معنی داشتن برای بیان مالک بودن چیزی استفاده می شود.

💡نکته
در زمان حال ساده، سومین شخص مفرد have به صورت has صرف می شود و از این بابت یک فعل بی قاعده (irregular verb) محسوب می شود.

🔹I / You / We / They have
🔸He / She / It / Ali has

جملات مثبت با فعل have:

🔹I have a daughter. She has a purple dress.

🔹من یک دختر دارم. او یک پیراهن (زنانه) صورتی دارد.

🔸He has a taxi. It has yellow color.

🔸او یک تاکسی دارد. آن رنگ زرد دارد.

🔹We have a big room. It has a bed and a window.

🔹ما یک اتاق بزرگ داریم. آن یک تخت خواب و یک پنجره دارد.

ارسال یک نظر

   پشتیبانی سریع در واتساپ