a

به «های زبان» خوش آمدید! با کلی دوره های آموزشی بزودی در خدمت شما هستیم!

دستور انگلیسی: سوالات زمان با فعل بودن

What Time بنام خدا. درس ۵ . بخش ۱

سوالات زمان با فعل بودن

📝 برای سوال در مورد زمان با فعل بودن از what time (چه ساعتی) برای پرسش از ساعت، what day (چه روزی) برای پرسش از روز و when (چه وقتی) برای سوال از زمان یک رویداد و … استفاده می شود.

سوال زمان با what time:

🔹What time is it?
🔸It’s seven thirteen.

🔹What time‘s the class?
🔸It’s eleven five.

🔹ساعت چند است؟
🔸هفت و سیزده دقیقه است.

🔹کلاس ساعت چند است؟
🔸یازده و پنج دقیقه است.

سوال زمان با what day:

🔹What day is the tennis match?
🔸It’s on Monday 7th Mehr.

🔹مسابقه تنیس چه روزی است؟
🔸در دوشنبه هفتم مهر است.

سوال زمان با when:

🔹When‘s Imam Mahdi’s (pbuh) birthday?
🔸It’s on Sha’ban fifteenth.

🔹تولد امام زمان (ع) کی است؟
🔸در پانزدهم شعبان است.

مخفف ها

What time is = What time‘s
When is = When‘s

مراقب باشید!

با ضمیر it شکل های بالا به صورت مخفف نمی آیند و تنها با اسم ها به این صورت بیان می شوند.

What time is it? ✅ What time’s the class? ✅ نه What time‘s it? 🚫
When is it? ✅ When’s the meeting? ✅ نه When‘s it? 🚫

ارسال یک نظر

   پشتیبانی سریع در واتساپ