به «های زبان»، مرجع آموزش مجازی خوش آمدید!

اینستاگرام

دستور انگلیسی: حروف اضافه in ، on ، at برای زمان و تاریخ

In On At بنام خدا. درس ۵ . بخش ۲

حروف اضافه in ، on ، at برای زمان و تاریخ

📝 برای بیان ساعت یا تاریخ یک رویداد از حروف اضافه استفاده می شود. برای گفتن ساعت دقیق یا وقت خاص روز از حرف اضافه ی at ؛ برای بیان روز هفته یا تاریخ دقیق یک ماه از on و جهت بیان ماه وقوع یک رویداد به تنهایی از حرف اضافه ی in استفاده می شود.

بیان ساعت یا وقت روز با at:

🔹What time is it?
🔸It’s seven thirteen.

🔹What time is the meeting?
🔸It’s at ۷:۳۰.

🔹What time’s the prayer?
🔸At noon.

🔹جلسه چه ساعتی است؟
🔸هفت و نیم است.

🔹نماز چه ساعتی است؟
🔸ظهر است.

بیان روز هفته و تاریخ دقیق ماه با on:

🔹When’s the running match?
🔸It’s on Wednesday.

🔹When’s the flight?
🔸It’s on Aban 7th (seventh).
🔸It’s on the ۷th.

🔹مسابقه دو چه زمانی است؟
🔸در چهارشنبه است.

🔹پرواز کی است؟
🔸در هفتم آبان است.
🔸در هفتم است.

بیان ماه دقیق یک رویداد با in:

🔹When is the theater?
🔸It’s in March.

🔹تئاتر کی است؟
🔸در (ماه) مارس است.

نکته!

in the morning = در صبح
in the afternoon = در بعد از ظهر
in the evening = در عصر (غروب)
اما!
at noon = در ظهر
at night = در شب
at midnight = در نیمه شب
Comments
  • Avatar
    فارسی جامع ۱۳۹۸-۰۷-۰۲ ۰۲:۵۱

    عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

    پاسخ
ارسال یک نظر

   پشتیبانی و سوال زبان از استاد