a

به «های زبان» خوش آمدید! با کلی دوره های آموزشی بزودی در خدمت شما هستیم!

دستور انگلیسی: امری ها

Imperatives بنام خدا. درس ۳ . بخش ۲

امری ها

امری ها با آوردن فعل به صورت ساده در ابتدای جمله ساخته می شوند و به منظور دادن دستور یا راهنمایی کسی برای انجام یک کار بکار می روند.

شکل ساده ی فعل یعنی فعلی که هیچ پسوندی مثل ed یا ing نمی گیرد و یا به شکل گذشته و شکل مفعولی فعل نباشد.

امری مثبت:

🔹Drive to the library.

🔹به (سمت) کتابخانه رانندگی کن.

🔹Take the bus to the school.

🔹به (سمت) مدرسه اتوبوس بگیر.

امر منفی: برای ساخت امر منفی (نهی) تنها کافیست به سادگی Don’t را به اول فعل امر اضافه کنیم.

🔹Don’t smoke.

🔹سیگار نکش.

🔹Don’t take the ship.

🔹کِشتی نگیر. (برای سفر و …)

ارسال یک نظر

   پشتیبانی سریع در واتساپ